10 informacji jak transportować ponadgabaryty

wolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transpor

10 informacji jak transportować ponadgabaryty transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy – czyli o przekraczaniu norm na drogach

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach. Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transpor