Czy ktoś może mi pomóc wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku?

kty elektroniczne, takie jak komputery, telefony komórkowe i inne przedmioty elektroniczne, które nie nadają się już do użytku.

Czy ktoś może mi pomóc wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku? elektroodpady gdzie oddać białystok

Może również zanieczyszczać glebę i źródła

Odpady elektroniczne, czyli e-odpady, stanowią obecnie narastający problem na świecie. Powstaje, gdy ludzie wyrzucają produkty elektroniczne, takie jak komputery, telefony komórkowe i inne przedmioty elektroniczne, które nie nadają się już do użytku.